Home » Wie mag na het overlijden van de huurder de huur opzeggen?

Wie mag na het overlijden van de huurder de huur opzeggen?

Alleen de wettelijke erfgenaam mag de huur opzeggen. Indien er geen erfgenamen zijn, eindigt de huurovereenkomst van rechtswege na 2 kalendermaanden.