Home » Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

Een reparatieverzoek indienen kan op 2 manieren.

  • Via de website. Op de pagina Reparatieverzoek kunt u online uw verzoek doorgeven. U plaatst de afspraak meteen zelf in de agenda van de onderhoudsmedewerker.
  • Telefonisch. U kunt uw reparatieverzoek ook telefonisch doorgeven aan Wovesto via (0413) 47 69 10. 

In de brochure ‘Reparatieverzoeken en klein onderhoud’, te vinden bij Publicaties > Kluswijzers, staat een overzicht van wie verantwoordelijk is voor welke werkzaamheden. 

De woning die u huurt, wilt u graag inrichten naar eigen smaak en aanpassen aan uw woonwensen. Wovesto komt hier graag in tegemoet. U dient zich wel aan een aantal spelregels te houden wanneer u iets wilt veranderen of aanbrengen. Meer hierover leest u op de pagina Zelf klussen.

Uw huur betaalt u vooraf. Dit betekent dat de huur voor de 1e van de maand bij ons binnen moet zijn. U betaalt uw huur met voorkeur door automatische incasso. Wij zorgen er dan voor dat het juiste huurbedrag van uw rekening wordt afgeschreven. U hoeft er alleen voor te zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat.

U kunt de huur betalen door middel van automatische incasso. Met automatische incasso machtigt u Wovesto om de huur op de eerste dag van de maand van uw rekening af te schrijven.

Als u uw huur niet kunt betalen, breng ons dan meteen op de hoogte zodat wij weten wat er aan de hand is. Wij kunnen met u overleggen over een betalingsregeling.

Meer informatie vindt u op de pagina Huurbetaling.

De Belastingdienst draagt zorg voor de huurtoeslag. Of u huurtoeslag kunt krijgen is afhankelijk van een aantal zaken. Zo moet uw huur lager zijn dan de huurtoeslaggrens die jaarlijks wordt vastgesteld en daarnaast is het afhankelijk van uw actuele inkomen en vermogen. Maak een proefberekening om te zien of u in aanmerking komt voor huurtoeslag. 

Afhankelijk van de woning waar u woont, betaalt u servicekosten. Wanneer u in een appartementencomplex woont, betaalt u in ieder geval servicekosten. Waarvoor u servicekosten betaalt is opgenomen in uw huurovereenkomst.

Lees meer op de pagina Servicekosten.

Uw huur kunt u opzeggen door middel van het formulier ‘Huur opzeggen’. Meer informatie vindt u op de pagina Huur opzeggen.

De wettelijke opzegtermijn van uw huurwoning is 1 maand. De huur mag op elke dag van de maand opgezegd worden, mits het op een werkdag valt.

Voorbeeld: Als u op de 20e uw huur opzegt, is de einddatum de 20e in de volgende maand.

Alleen de wettelijke erfgenaam mag de huur opzeggen. Indien er geen erfgenamen zijn, eindigt de huurovereenkomst van rechtswege na 2 kalendermaanden. 

Als de nieuwe bewoner van u spullen over wil nemen, mag dat. Wovesto treedt hierbij niet op als tussenpersoon. U dient dit samen overeen te komen.

De meeste huurders hebben te maken met buren. Soms leidt dit tot irritaties. Drie belangrijke voorwaarden zijn:

  • Zorg voor een goede verstandhouding met uw buren.
  • Houd contact met uw buren.
  • Praat eerst zelf met uw buren, voordat u anderen inschakelt.

Leidt dit niet tot verbetering? Dan kunt u uw overlastsituatie melden bij Wovesto. Dit doet u door middel van het meldingsformulier Overlast.

U vindt dit formulier en de brochure Overlast op de pagina Overlast.

Echtgenoten en geregistreerde partners zijn automatisch medehuurder. Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap, dan zijn andere medebewoners niet automatisch medehuurder. U kunt wel een verzoek indienen om medehuurder te worden. Voorwaarde is dat u de huishouding deelt met de huurder (u woont dus ook op hetzelfde adres). Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de huurder. U leest meer over Samenwonen en medehuurderschap in de brochure. Deze vindt u bij Publicaties > Woonwijzers.

U kunt zich inschrijven als woningzoekende op de website www.daarwilikwonen.nu
Hier vindt u het complete aanbod aan vrijgekomen woningen van Wovesto (Sint-Oedenrode), Huis & Erf (Schijndel, Sint-Michielsgestel) en St. Joseph (Boxtel en Liempde). Op de website kunt u de woningen bekijken en er direct op reageren als u ingeschreven bent. Ook vindt u er allerlei informatie, bijvoorbeeld aan welke voorwaarden u moet voldoen, de kosten van inschrijving en urgentie.

Ja, Wovesto verkoopt ook woningen. De woningen die te koop staan vindt u op de pagina Actueel aanbod. Sommige woningen worden ook aangeboden met Slimmer Kopen®.

De woningen die Wovesto op dit moment te koop heeft, staan op de pagina Actueel aanbod. Daarnaast worden de woningen ook op Funda aangeboden. 

Wovesto heeft  ongeveer 600 woningen aangewezen die verkocht mogen worden aan de zittende huurders. Of uw woning hiervoor ook in aanmerking komt, kunt u navragen bij de afdeling Woondiensten via (0413) 47 69 10 of per e-mail via info@wovesto.nl.

Slimmer Kopen® is een woonproduct. De woningen met een Slimmer Kopen®-label kunt u kopen met een korting op de marktwaarde. De korting is afhankelijk van de woning, maar kan oplopen tot wel 25%.

Meer informatie over Slimmer Kopen® vindt u op de pagina Slimmer Kopen®.

Iedereen mag een woning met Slimmer Kopen®-korting kopen. Dit staat los van het inkomen. U moet natuurlijk wel voldoende inkomen hebben om de hypotheek af te kunnen sluiten.

Ja, u bent volledig eigenaar van de woning en u kunt daardoor gewoon de hypotheekrente aftrekken, vermogen opbouwen door waardevermeerdering en u bent vrij om de woning aan te passen.

Wovesto stelt één voorwaarde aan een Slimmer Kopen®-woning. Als u in de toekomst de woning wilt verkopen, biedt u deze eerst aan Wovesto aan.

Meer informatie over Slimmer Kopen® vindt u op de pagina Slimmer Kopen®.

Wovesto heeft in elke wijk van Sint-Oedenrode woningen. Op de pagina Woningbezit kunt u het bezit van Wovesto bekijken.