Home » Raad van Commissarissen

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen is als volgt samengesteld:

Voorzitter

De heer Rini Braat (1952)
Huidige functie: Directeur-bestuurder Stichting Sint Josephscholen te Nijmegen.

Vice-voorzitter
Mevrouw Heidi van den Heuvel (1969)
Huidige functie: Adviseur interne controle bij BrabantZorg.

De heer Huub van de Ven (1954)
Huidige functie: Voormalig vennoot Van de Ven Accountants, momenteel nog op projectbasis werkzaam.
Nevenfuncties: Penningmeester van Stichting BVB Collectief, penningmeester van Stichting Accommodatie MHC Sint-Oedenrode.

Mevrouw Elise Smulders (1983)
Huidige functie: Juridisch adviseur gemeente ’s-Hertogenbosch, lid en vicevoorzitter centrale ondernemingsraad gemeente ’s-Hertogenbosch. 
Nevenfuncties: Gecommitteerde Juridische Hogeschool Avans-Fontys ’s-Hertogenbosch en Tilburg, Lid Raad van Toezicht Eldecollege.      


Remuneratiecommissie
De Raad van Commissarissen van Wovesto heeft een remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie is een adviescommissie binnen de Raad van Commissarissen en bestaat bij Wovesto uit mevrouw E. Smulders en de heer R. Braat. Het reglement van de remuneratiecommissie leest u hier.

Auditcommissie
De Raad van Commissarissen van Wovesto heeft een financiële auditcommissie. Deze adviescommissie binnen de Raad van Commissarissen bestaat uit mevrouw H. van den Heuvel en de heer H. van de Ven. Het reglement van de auditcommissie leest u hier.