Home » Over wovesto » Publicaties » Organisatie

Organisatie

Prestatieafspraken 2018-2021

Op maandagavond 27 november 2017 zijn de prestatie-afspraken getekend tussen de Gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties. Het zijn de eerste prestatie-afspraken voor de nieuwe gemeente Meierijstad. Bijzonder is dat er vier woningcorporaties bij betrokken zijn (Area, Huis & Erf, Wovesto en BrabantWonen) en van de eerste drie ook de huurdersorganisaties. De prestatie-afspraken beslaan de periode 2018-2021.

Prestatieafspraken 2017-2021

In dit document staan de prestatieafspraken die gemeente Sint-Oedenrode, Wovesto en HuurdersBelangenvereniging met elkaar gemaakt hebben voor de periode 2017-2021.

Prestatieafspraken 2016-2020

In dit document staan de prestatieafspraken die gemeente Sint-Oedenrode, Wovesto en HuurdersBelangenvereniging met elkaar gemaakt hebben voor de periode 2016-2020.

Visitatierapport 2014

Eens in de vier jaar laat Wovesto zich visiteren om verantwoording over haar maatschappelijke taken af te leggen. In dit document leest u het visitatierapport dat is opgesteld door de visitatiecommissie van Raeflex.