Home » Over wovesto » Publicaties » Organisatie

Organisatie

Prestatieafspraken 2017-2021

In dit document staan de prestatieafspraken die gemeente Sint-Oedenrode, Wovesto en HuurdersBelangenvereniging met elkaar gemaakt hebben voor de periode 2017-2021.

Prestatieafspraken 2016-2010

In dit document staan de prestatieafspraken die gemeente Sint-Oedenrode, Wovesto en HuurdersBelangenvereniging met elkaar gemaakt hebben voor de periode 2016-2020.

Visitatierapport 2014

Eens in de vier jaar laat Wovesto zich visiteren om verantwoording over haar maatschappelijke taken af te leggen. In dit document leest u het visitatierapport dat is opgesteld door de visitatiecommissie van Raeflex.

Maatschappelijk rendement

In dit document leest u wat Wovesto verstaat onder 'maatschappelijk rendement' en wat we doen aan maatschappelijke activiteiten.