Home » Over wovesto » Publicaties » Beknopt - magazine

Beknopt - magazine

Beknopt - magazine 2017-03

In deze uitgave van Beknopt (september 2017) besteden we aandacht aan "het laatste traject" op weg naar de fusie, onder andere door een korte samenvatting van de gezamenlijke visie te geven. Verder aandacht voor het werk van de deurwaarder, twee nieuwbouwprojecten en het wonen in de nieuwbouw aan de Azaleastraat: "Het was het wachten waard". 

Beknopt - magazine 2017-02

In de Beknopt van mei 2017 berichten we onder andere over de stand van zaken omtrent de fusie, geven we informatie over de jaarlijkse huurverhoging en houden we een interview met de wethouder zorg, volkshuisvesting en volksgezondheid; Eus Witlox. We lezen ook dat de heer en mevrouw Daniels al meer dan 50 jaar naar volle tevredenheid huren bij Wovesto en dat Mieke Koolen al 18 jaar elke dag met veel plezier naar haar werk gaat.

Beknopt - magazine 2017-01

In deze editie van Beknopt leggen we de spelregels voor het verkrijgen van urgentie nog eens helder uit. We zijn op bezoek bij toekomstig huurster Marlon Dekkers, die haar nieuwbouwwoning op Sluitappel-Noord vond via daarwilikwonen.nu. Ook leest u hoe Welzijn De Meierij en Wovesto samenwerken aan een betere woon- en leefsituatie van huurders. En verder: tuinmannen Loek Badoux, Martien Vos en Jan Nolle onderhouden al enkele jaren geheel vrijwillig de binnentuin van Ameroyenhof. We zetten ze in deze Beknopt graag eens in het zonnetje!

Beknopt - magazine 2016-10

In deze uitgave van ons bewonersblad leest u o.a. over de uitbreidingen van ons woonruimteverdeelsysteem daarwilikwonen.nu. Spoedzoekers krijgen nu de kans om via loting voor een woning in aanmerking te komen. En het systeem wordt nóg klantvriendelijker gemaakt door tipberichten. We kijken in deze Beknopt ook even bij onze energieneutrale woningen en lopen binnen in de Loop’r in Olland. 

Beknopt - magazine 2016-05

In deze uitgave leest u o.a. over veranderingen in de waardering van vastgoed en over aanpassingen in het woning­waarderings­systeem. We zijn op bezoek bij mevrouw Leijtens, die na het groot onderhoud door Wovesto nóg meer geniet van haar huis. Vluchtelingenwerk vertelt over de samenwerking met Wovesto bij de huisvesting van vluchtelingen. We besteden aandacht aan de heropening van het Sint Paulusgasthuis. En verder: de functie van bedrijfseconomisch medewerker Anja Colijn is in 25 jaar behoorlijk veranderd, maar haar passie voor cijfers is onveranderd gebleven!

Beknopt - magazine 2016-01

In deze gevarieerde editie van ons bewonersblad komt u meer te weten over ons nieuwe ondernemingsplan Wovesto in Balans. Mevrouw Kalaf Baker Faydi, met haar man gevlucht uit Irak, voelt zich hier inmiddels goed thuis met haar gezin. Jan Smulders, oud-voorzitter van de Huurdersbelangenvereniging laat weten dat huurders meer invloed hebben gekregen op het beleid van Wovesto en gemeente door de nieuwe Woningwet 2015. Op Burendag hebben Buurtvereniging ’t Hoef en Labyrint Wonen een Jeu de Boulesbaan aangelegd.

Beknopt - magazine 2015-10

In dit nummer lichten we toe wat de nieuwe woningwet betekent voor onze huurders en vertelt een huurder over zijn nieuwe appartement aan de Jasmijnstraat. Huurders die al 50 jaar of langer van Wovsto huren zijn in het zonnetje gezet en de bewoners van Ameroyenhof vertellen over hun gezellige barbecue. Verder leest u o.a. over onze toekomstige projecten, over de werkdag van verhuurconsulente Olette Oerlemans en geven we tips over het ventileren van de woning.

Beknopt - magazine 2015-05

Het thema dat centraal staat is onze dienstverlening. Onze medewerker buitendienst vertelt over 25 jaar werken bij Wovesto en vertelt een huurster over haar nieuwe woning, gevonden via daarwilikwonen.nu. Verder leest u o.a. over hoe Wovesto voldoet aan reparatieverzoeken en verbouwingen en over het nieuwe Ondernemingsplan 2015-2018.

Beknopt - magazine 2014-12

Het thema dat centraal staat is ‘Woningaanpassingen, ZAV-beleid en de WMO’. Verder leest u over het nieuwe woningtoewijzingssysteem 'Daar wil ik wonen' en een oproep aan huurders / woningzoekenden om deel te nemen aan werkgroepen.

Beknopt - magazine 2014-09

Het thema dat centraal staat is ‘Veiligheid in en om uw woning’. Verder leest u over het nieuwbouwproject aan de Lieshoutseweg en de visitatie.