Home » Over wovesto » Organisatie

Organisatie

Visie van Wovesto

Wovesto stelt in haar dienstverlening de klant centraal. Met haar ervaring op het gebied van wonen, anticipeert Wovesto op veranderingen in de markt en ontplooit zij initiatieven om haar klanten eigentijdse en passende service te bieden. Op de eerste plaats staat daarbij het aanbieden van huurwoningen met een goede prijs-kwaliteit verhouding. In aanvulling daarop spant Wovesto zich in om de leefbaarheid van wijken en dorpen te versterken. Dit doet zij samen met lokale partners op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg. Ook ontwikkelt zij producten voor specifieke doelgroepen, van starterswoningen voor jongeren tot groepswonen voor ouderen. Betrokken bij de buurt waar u zorgeloos kunt huren en wonen, dat is waar Wovesto voor staat.

Organisatie 

De organisatie van Wovesto bestaat uit de afdelingen Woondiensten, Financiën en Control, Vastgoed en Staf. Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door de directeur-bestuurder. Het Management Team (MT) wordt gevormd door de directeur-bestuurder en de managers van de drie afdelingen, Woondiensten, Vastgoed en Financiën en Control. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en heeft maandelijks overleg met de directeur-bestuurder. Hier leest u de statuten van Wovesto.

Wovesto heeft het oprichten van een Huurders­Belangen­Vereniging in 2012 in gang gezet. Deze Huurders­Belangen­Vereniging heeft zichzelf inmiddels opgericht. De statuten van de HuurdersBelangenVereniging leest u hier. Op 3 december 2015 hebben de Huurders­Belangen­Vereniging en Wovesto een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend.

Organigram

De organisatiestructuur van Wovesto staat in een organigram. De afdeling Woondiensten vormt de frontoffice en heeft het meeste klantcontact. De overige afdelingen fungeren als backoffice.

Klantcontact

Als huurder heeft u het eerste contact met de afdeling Woondiensten. De afdeling Woondiensten staat voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden en alle communicatie loopt via uw gesprekspartner van die afdeling. Wanneer nodig schakelt uw contactpersoon een specialist in van de overige afdelingen. 

Raad van Commissarissen 

De Raad van Commissarissen ziet toe op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken bij Wovesto. Tevens houdt zij toezicht op de aan Wovesto verbonden dochterbedrijven en nevenstichtingen. De Raad van Commissarissen onderschrijft de Aedescode en past de Corporate Governancecode toe. Waar we dit niet doen leggen we dat uit. Het reglement met betrekking tot afspraken tussen de Raad van Commissarissen en het bestuur kunt u lezen in het bestuursreglement. Ook de werkwijze van de Raad van Commissarissen is in een reglement vastgelegd met bijlagen. Op de pagina Raad van Commissarissen leest u meer over de samenstelling van de Raad van Commissarissen. 

Integriteit en gedragscodes 

Openheid, transparantie, integriteit: daar is iedereen bij gebaat. Een eigentijdse woningcorporatie als Wovesto staat midden in de samenleving. We zijn er voor en door onze klanten - de huurders - en voelen voortdurend onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat is voor Wovesto reden om de spelregels, zoals die gelden bij het vervullen van die maatschappelijke functie, aan te scherpen en vast te leggen in de bijbehorende gedragscode. Daarnaast wordt in onze Procuratieregeling beschreven welke personen in de organisatie bevoegd zijn voor het verstrekken van opdrachten en voor welke bedragen.

Klokkenluidersregeling 

Wovesto acht het van belang dat werknemers en derden op adequate en veilige wijze melding kunnen doen van eventuele vermoedens van misstanden. U kunt de regeling betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand hier lezen.

Kwaliteit

Wovesto is sinds november 2008 in het bezit van het KWH-huurlabel. KWH staat voor Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector. Met dit huurlabel bent u gegarandeerd van een bepaald kwaliteitsniveau bij Wovesto. 
Doorlopend wordt door KWH op een aantal onderdelen van dit label een meting verricht. Niet alleen binnen Wovesto, maar ook onze huurders worden door middel van vragenlijsten gevraagd hoe zij de dienstverlening van Wovesto vinden. 
Als er een voldoende gehaald wordt op de gemeten onderdelen dan wordt het huurlabel weer voor een jaar verlengd. Op deze manier bent u steeds verzekerd van een goede dienstverlening.
Voor vragen en/of opmerkingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jan de Laat op telefoonnummer 073 544 0606.