Home » Over wovesto » Klachten

Klachten

Wovesto doet er alles aan om haar huurders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Als u iets dwars zit over onze dienstverlening, willen wij dat graag van u weten. Want alleen als we horen wat uw klacht is, kunnen we er iets aan doen om het op te lossen. 

Klacht kenbaar maken

Indien u een klacht heeft, bespreekt u deze eerst met de betreffende medewerker. Als u dat wilt, kan de leidinggevende van de medewerker aanwezig zijn bij het gesprek. Als u vindt dat het gesprek onvoldoende resultaat heeft gehad, kunt u de volgende stap zetten. U schrijft dan een brief met uw klacht aan de directeur-bestuurder van Wovesto. Intern wordt nagegaan wat er is voorgevallen en mogelijk vragen we ook aan u een mondelinge toelichting. Binnen vier weken ontvangt u van ons een schriftelijk bericht met uitleg. Vindt u het resultaat in de brief nog niet voldoende, dan kunt u uw klacht indienen bij de regionale klachtenadviescommissie.

Regionale klachtenadviescommissie 

Als wij uw klacht niet naar tevredenheid oplossen, kunt u zich wenden tot de regionale klachtenadviescommissie. De regionale klachtenadviescommissie behandelt klachten van huurders van Wovesto, Woonstichting St. Joseph (Boxtel), Huis & Erf (Schijndel) en Area (Uden/Veghel). Deze onafhankelijke commissie zal uw klacht onderzoeken en vervolgens een advies uitbrengen. 
Een klacht kan schriftelijk aan de commissie worden voorgelegd. Download hier de werkwijze en het reglement.