Home » Over wovesto » Klachten

Klachten

Wovesto doet er alles aan om haar huurders zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Als u iets dwars zit over onze dienstverlening, willen wij dat graag van u weten. Want alleen als we horen wat uw klacht is, kunnen we er iets aan doen om het op te lossen. 

Klacht kenbaar maken

Indien u een klacht heeft, bespreekt u deze eerst met de betreffende medewerker. Als u dat wilt, kan de leidinggevende van de medewerker aanwezig zijn bij het gesprek. Als u vindt dat het gesprek onvoldoende resultaat heeft gehad, kunt u de volgende stap zetten. U schrijft dan een brief met uw klacht aan de directeur-bestuurder van Wovesto. Intern wordt nagegaan wat er is voorgevallen en mogelijk vragen we ook aan u een mondelinge toelichting. Binnen vier weken ontvangt u van ons een schriftelijk bericht met uitleg. Vindt u het resultaat in de brief nog niet voldoende, dan kunt u uw klacht indienen bij de regionale klachtenadviescommissie.

Regionale klachtenadviescommissie 

Als wij uw klacht niet naar tevredenheid oplossen, kunt u zich wenden tot de regionale klachtenadviescommissie. De regionale klachtenadviescommissie behandelt klachten van huurders van Wovesto, Woonstichting St. Joseph (Boxtel), Huis & Erf (Schijndel) en Area (Uden/Veghel). Deze onafhankelijke commissie zal uw klacht onderzoeken en vervolgens een advies uitbrengen. 
Een klacht kan schriftelijk aan de commissie worden voorgelegd. Download hier de werkwijze, het reglement en het bijbehorende klachtenformulier voor klachtenafhandeling.