Home » Over wovesto » Huurdersparticipatie

Huurdersparticipatie

Wovesto vindt het belangrijk dat huurders, woningzoekende(n) en andere geïnteresseerden niet alleen geïnformeerd worden over het beleid maar ook meedenken met onze organisatie.
 

Algemene Ledenvergadering

Twee keer per jaar organiseert Wovesto een ledenvergadering. In deze vergaderingen komen verschillende onderwerpen aan bod, doorgaans toegelicht door leden van het management team, de directeur-bestuurder en de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Onderwerpen die aan bod komen: het jaarverslag en de jaarrekening, benoemingen van leden van de Raad van Commissarissen, begrotingen en projecten. Het verslag van de laatste vergadering is hier geplaatst.
 

Huurders­Belangen­Vereniging

Op 3 oktober 2013 zijn de statuten getekend van de Huurders­Belangen­Vereniging.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Wovesto op 25 november is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Huurders­­Belangen­­Vereniging en Wovesto. Meer informatie over de Huurders­Belangen­Vereniging vindt u op de pagina HuurdersBelangenVereniging.
 

Bewonerscommissies

Al enkele jaren is er een bewonerscommissie actief in het complex Deken van Erpstraat. De bewonerscommissie behartigt daarbij de belangen van de bewoners. Daarnaast organiseert zij ook met enige regelmaat activiteiten voor de bewoners uit het complex.
In 2013 heeft Wovesto het initiatief genomen om ook in twee andere seniorencomplexen een bewonerscommissie op te zetten. Bij beide complexen is dit geslaagd. Het gaat hierbij om de complexen Ameroyenhof en Meierij. Wovesto telt daarmee op dit moment drie bewonerscommissies.
 

Belanghouders

Ook op andere fronten worden belanghouders betrokken. Zo hebben we in 2016 onder andere twee Rondetafelbijeenkomsten georganiseerd waarin belangstellenden konden meepraten over de voorgenomen krachtenbundeling met Huis & Erf. Deze Rondetafel­­gesprekken vonden plaats op 23 mei en 6 juni. De verslagen van beide bijeenkomsten vindt u hier: