Home » Over wovesto » Actueel » Vergelijking Corporaties

Vergelijking Corporaties

Aedes (de branche-organisatie van woningcorporaties) voert jaarlijks een onderzoek uit onder woningcorporaties. Het onderzoek richt zich op -onder andere- bedrijfslasten, de betaalbaarheid van woningen en hun energiezuinigheid. Ook de tevredenheid van huurders wordt gemeten. In totaal hebben 303 woningcorporaties meegedaan, dat is 98% van alle corporaties. Het resultaat van ieder gemeten onderdeel wordt uitgedrukt in een cijfer. De hoogste cijfers krijgen vervolgens een letter A, de laagste cijfers een letter C. De B staat voor "het gemiddelde". Op de onderdelen "huurderstevredenheid", "bedrijfslasten", "duurzaamheid" en "Onderhoud & Verbetering", scoort Wovesto achtereenvolgens een A, B, A en een B. (Zie bijgaand overzicht.) Wij zijn met name erg blij met de beoordeling door onze huurders.