Home » Over wovesto » Actueel » Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Jaarlijks legt Wovesto verantwoording af over haar activiteiten via het jaarverslag. Zo ook over het jaar 2016.

Het jaarverslag 2016, 'Op weg', geeft een beeld van wat er in het afgelopen jaar allemaal bij Wovesto is gebeurd.Resultaten

In het jaarverslag leest u wat Wovesto allemaal heeft gedaan en bereikt. Enkele resultaten:

  • een nieuwbouwplan gestart aan de Sluitappel Noord;
  • rondetafelgesprekken gevoerd, over een voorgenomen fusie met Huis & Erf;
  • een lotingmodule en tipberichten geintroduceerd in het woonruimteverdelingssysteem;
  • het nieuwbouwplan aan de Azaleastraat gestart.

Bekijk het jaarverslag online

Benieuwd naar wat we allemaal nog meer hebben gedaan? Bekijk ons digitale jaarverslag via: http://jaarverslag2016.wovesto.nl