Home » Ik wil huren » HuurdersBelangenVereniging

HuurdersBelangenVereniging

Oprichting

Op 3 oktober 2013 zijn de statuten ondertekend en is de Huurders­Belangen­Vereniging Sint-Oedenrode (HBV) opgericht. De HBV behartigt de belangen van de huurders en woningzoekenden van Wovesto. De HBV heeft  afhankelijk van het onderwerp  informatierecht, adviesrecht of medebeslissingsrecht op het beleid van Wovesto. In de samenwerkingsovereenkomst van 3 december 2015 tussen de HBV en Wovesto zijn de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. 
Lid van de vereniging zijn huurders van Wovesto en woningzoekenden die bij Wovesto staan ingeschreven.

Actieplan

De Huurdersbelangenvereniging heeft haar actieplan geactualiseerd. Het actieplan ‘Samen sterk in wonen’ voor de periode 2016-2018 vindt u hier.

Telefonisch advies

Uw HuurdersBelangenVereniging is voor vragen telefonisch bereikbaar. Ook kan een afspraak worden gemaakt met een van de vrijwilligers van het spreekuur, om op locatie een situatie te bespreken. U kunt hiervoor contact opnemen met de heer Jan Seegers, telefoon (06) 112 451 77 of met de heer Piet Verheggen, telefoon (0413) 28 77 23.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: de heer Jos Wijn, (06) 445 275 75
  • Secretaris: de heer Tiny Foolen secrHBV@wovesto.nl
  • Lid; de heer Paul Verhappen
  • Penningmeester: vacature

Contact

U kunt contact opnemen met de HuurdersBelangenVereniging door een e-mail te sturen naar hbv@wovesto.nl of door het invullen van het contactformulier.