Home » Ik ben huurder » Medische aanpassingen

Medische aanpassingen

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Mogelijk heeft (of krijgt) u door een beperking moeilijkheden met het gebruik van uw woning. Het kan zijn dat u met een aanpassing van uw woning, ondanks uw beperking, toch in staat blijft om zelfstandig te wonen.
Als u meer informatie wilt over aanpassing van uw woning, kunt u contact opnemen met het Wmo-loket van de gemeente Meierijstad, bereikbaar via telefoonnummer 14 0413 of info@meierijstad.nl. De gemeente bekijkt dan samen met u of een woningaanpassing een geschikte oplossing is. De Wmo-consulent van de gemeente zal met u tijdens een huisbezoek nagaan wat u zelf al gedaan heeft om het probleem op te lossen. En bekijkt ook of verhuizing naar een al aangepast huis een oplossing is. Als u voldoet aan de criteria en in aanmerking komt voor een woningaanpassing, zal deze in nauw overleg met u en Wovesto aangebracht worden.
 

Wat kan Wovesto betekenen?

Komen de gevraagde hulpmiddelen niet in aanmerking voor de Wmo en kunt u hier ook niet zelf voor zorgen? Dan kan Wovesto mogelijk iets voor u betekenen. Wovesto kan voor u de hulpmiddelen leveren en plaatsen. Het leveren en plaatsen van de materialen zullen dan bij u in rekening gebracht worden. Sommige aanpassingen gaan met een huurverhoging, andere met een eenmalige betaling. Als u meer informatie wilt over hulpmiddelen in uw woning, kunt u contact opnemen met de afdeling Woondiensten via (0413) 47 69 10 of via info@wovesto.nl.