Home » Ik ben huurder » Huur opzeggen

Huur opzeggen

Als u de huur van uw woning wilt opzeggen, kan dit alleen schriftelijk via het invullen van het formulier Huuropzegging. De brochure Huur opzeggen en bijbehorend formulier zijn verkrijgbaar op ons kantoor of kunnen gedownload worden op deze website.

U kunt per dag opzeggen, maar wel altijd met een opzegtermijn van één maand. Na ontvangst van de huuropzegging nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor de globale opname van uw woning. Dit is bedoeld om te kijken wat u eventueel aan de woning moet doen om deze in goede staat op te leveren en wat er eventueel ter overname is voor de nieuwe huurder of wat wordt overgenomen door Wovesto. Nadat we deze afspraak hebben gemaakt, sturen wij u een bevestiging met daarbij de brochure woning verlaten. Hierin staat beschreven hoe de verdere procedure verloopt.

Huur opzeggen bij overlijden

Bent u nabestaande en zegt u de huur op bij het overlijden van de huurder? Gebruik dan het formulier Huuropzegging door zaakwaarnemer.